Što je INDIGO?

INDIGO transformira zbirku građe u digitalni ili hibridni repozitorij.

Kroz INDIGO institucija (knjižnica, arhiv, muzej, škola ili bilo koja druga institucija) pokreće digitalizaciju poslovanja, a djelatnici na platformi mogu vršiti katalogizaciju u skladu sa zadanim formatima i standardima, pripremati liste građe za digitalizaciju, pratiti status faza digitalizacije, obrađivati digitaliziranu građu, arhivirati datoteke, izrađivati derivate datoteka, kreirati digitalne i virtualne zbirke, virtualne izložbe te objavljivati digitalni sadržaj na korisničkome portalu u slobodnom ili ograničenom korisničkome pristupu.

Digitalizacija i pretraživost

Masovna digitalizacija uz INDIGO.

Baza znanja koja se nalazi u arhivskoj dokumentaciji vrlo često ostaje neupotrijebljeni izvor informacija zbog zastarjelog načina pretraživanja tih informacija. Razlog je neadekvatno uređeni arhiv u kojemu je određeni dokument i informaciju vrlo teško, a često i nemoguće pronaći. INDIGO omogućava masovnu digitalizaciju građe i dugoročno rješenje upravljanja bazom znanja.

Fleksibilnost

INDIGO donosi fleksibilno i vrlo prilagodljivo rješenje za upravljanje digitalnim resursima bilo koje vrste.

Korisnicima olakšava upravljanje zapisima, datotekama i zbirkama, agregiranje, diseminaciju, objavu zapisa te uspostavu korisničkih portala za internetsko pregledavanje i pretraživanje sadržaja.

Sustav je izgrađen za upotrebu na web tehnologijama, a za korištenje nije potrebna instalacija na računalo. Sve što trebaš su web preglednik i pristup internetu.

Multimedija visoke kvalitete

Pohranite datoteke bilo koje vrste (tekst, slika, audio, video, 3D) i pregledavajte ih kao administratori u najvišoj rezoluciji. Što će krajnjim korisnicima biti vidljivo na web portalu, odlučujete vi.

Uz INDIGO možete objaviti digitalne zbirke, zapise i datoteke na korisničkome portalu. Kvaliteta prikaza ovisi o autorskim pravima te je u INDIGU sve moguće kontrolirati. Dostupno je mnoštvo opcija poput dodavanja vodenog žiga i odabir vrste preglednika.

Podržan IIIF preglednik i izrada IIIF paketa iz pohranjenih datoteka. (primjer).

ArhivPRO nudi usluge skeniranja. Usluge

Radna okolina i procesi

Registrirani korisnici u administrativnome dijelu sustava podatke unose kroz web forme, definirane profile koji sadrže sva polja neophodna za detaljno opisivanje. Stvaranje zapisa u sustavu vrlo je jednostavno uz upotrebu tzv. "čarobnjaka koji pomaže korisniku stvoriti zapis.

Forma za unos podataka usklađena je s odabranim standardnim opisom, razinom opisa i vrstom građe koja se opisuje. Omogućeno je stvaranje i povezivanje višerazinskih opisa u skladu s UNIMARC standardom. Zapisi mogu sadržavati metapodatkovni opis, relacije na druge zapise i veze prema priloženim datotekama i derivatima datoteka koje generira sustav.

Model metapodataka

INDIGO je arhivski sustav sastavljen od hibridnog metapodatkovnog modela i repozitorija.

Dizajniran je da korisnicima omogući stvaranje zapisa u skladu s predloženim metapodatkovnim modelom ili u skladu s definiranim standardom.

 • opis građe prema zadanim formatima i standardima za strojnočitljivo katalogiziranje,
 • grafičko sučelje za prikaz kompleksnih relacija među zapisima i vremenskih odnosa između zapisa,
 • izrada tezaurusa i grafički prikaz stabla

Označavanje, dodavanje bilježaka i povezivanje

Označavanje elemenata skeniranog dokumenta, opis metapodacima i povezivanje s drugim zapisima iz repozitorija.

INDIGO omogućuje označavanje (tako da se dodaje okvir ili drugi oblik) područja na skeniranoj stranici te tri opcije za rad sa selekcijom. Najjednostavnija je opcija dodavanje tekstualne napomene. Primjerice, na fotografiju s mnogo osoba, možemo postaviti oznake s pripadajućim imenima i prezimenima. Druga je opcija spremanje označenog elementa u repozitorij (kao novi objekt) te opisivanje metapodacima. Treća je opcija povezivanje označenog sadržaja na neki postojeći zapis (bez stvaranja novog objekta u repozitoriju). Primjerice, moguće je prepoznati sve dokumente koji sadrže određenu osobu, grb, lokaciju i sl.

Digitalizirajte bilo što, ne samo knjige

INDIGO nije sustav isključivo za izgradnju repozitorija knjiga nego posjeduje tzv. dinamički metamodel.

Primjenjivost INDIGO-a široka je. Digitalizirajte poštanske markice, gramofonske ploče (sliku i zvuk), nacrte ili bilo što!

Sigurnost

Sigurno pohranite osjetljivu građu, vidljivu isključivo vama.

Automatizacija uz OCR

INDIGO podržava automatizaciju mnogih procesa. Olakšajte si unos podataka i uređivanje skeniranih dokumenata.

Upisivanje metapodataka za stotine zapisa može biti dugotrajni proces. Ugrađeni OCR modul omogućuje ispunu metapodataka tekstom iz samog sadržaja skeniranog dokumenta. Označite tekst koji treba ubaciti i jednim klikom ometnite tekst sa slike originalnog dokumenta. Nema potrebe za prepisivanjem čitavih tekstova. Opcija samoispravka optički prepoznatog teksta i mnoge druge opcije također su uključene.

Razgovorom s našim korisnicima unaprijedili smo mnoge procese arhiviranja u kojima je automatizacija moguća.

Geotagging

Inteligentno grafičko sučelje za prikaz podataka na zemljopisnoj karti.

Geotagging (geografsko označavanje) postupak je dodavanja metapodataka geografske identifikacije različitim zapisima, poput dokumenata i fotografija. Pomoću Geotagginga možete saznati geografsku lokaciju bilo kojeg zapisa i, s druge strane, saznati koji se sve zapisi mogu pronaći na određenoj lokaciji. Na primjer, dodajte novinski članak u INDIGO i, umjesto da pišete detaljne informacije o mjestu nastanka, jednostavno ga odaberite na karti. Karta će tada prikupljati sve više podataka i prikazivati povezane zapise.

Pretraživanje i filtriranje

INDIGO nudi širok spektar mogućnosti za pretragu metapodataka i punog teksta.

Upisom pojma u tražilicu, administratori (djelatnici institucije) kao i korisnici (koji pristupaju putem portala) mogu pretraživati repozitorij po bilo kojem metapodatku ili ključnom pojmu iz punog teksta.

INDIGO podržava:

 • OCR raspoznavanje teksta i indeksacija sadržaja za pretraživanje,
 • pretraživanje sadržaja po svim metapodacima i cjelovitome tekstu (full-text search)

Ispravak pogrešaka

Adam Osborne (izumitelj prijenosnih računala) jednom je rekao, "Najvrjednije što možete napraviti je pogreška. Ne možete ništa naučiti tako što ćete biti savršeni."

Isključivo u administratorskom sučelju, korištenjem bogatih opcija filtriranja izdvojite samo one zapise koji odgovaraju zadanom kriteriju. To je osobito korisno pri ispravljanju pogrešaka. Na primjer, filtrirajte sve zapise koje je knjižničarka Ana spremila između ponedjeljka i četvrtka prošlog tjedna.

Transkripcija

INDIGO modul za transkripciju služi zamjeni znakova jednog pismovnog sustava znakovima drugoga pismovnog sustava.

INDIGO prepoznaje retke u tekstu bilo koje vrste - bilo to latinično pismo, glagoljica ili kineski znakovi. Ukoliko se radi o latinici, postupak olakšava OCR teksta. Transkribirane tekstove moguće je spremiti i ponovno upotrijebiti.

Korisnički portal

INDIGO nudi uspostavu korisničkog portala dostupnog javnosti za pregledavanje i pretraživanje sadržaja. Korisnici odlučuju koji zapisi će biti vidljivi na portalu te u kojoj rezoluciji, grupirano u zbirke ili ne, sa ili bez vodenog žiga i sl. Korisnički portal izrađen je u skladu s responzivnim dizajnom, vrlo je intuitivan i jednostavan za korištenje. Osnovna stranica sadrži polja za pretraživanje po metapodacima i cjelovitome tekstu. Može sadržavati izdvojene cjeline, zbirke ili druge elemente koje institucija želi istaknuti. Portal prikazuje građu koju osoblje zaduženo za punjenje sadržaja obrađuje i objavljuje u skladu s autorskim pravima i uređivačkom politikom institucije.

 • izrada i prikaz tematskih i virtualnih zbirki
 • izrada virtualnih izložbi (primjer)
 • izrada izvještaja, statistika i analiza upotrebe građe

Vremenske lente

Predstavite svoje zapise u vizualno bogatoj, interaktivnoj vremenskoj lenti.

Najmanje 65 % je ljudi "vizualni tip". Prezentacije koje koriste vizualna pomagala pokazale su se 43 % učinkovitije od prezentacija bez vizualnih reprezentacija. Ispričajte priču svojih zapisa kronološki poredano kroz innteraktivnu vremensku lentu. Dopustite korisnicima da skaču od jedne godine u drugu, a ukoliko žele više detalja o zapisu, samo jednim su klikom udaljeni od originalnog zapisa u INDIGO-u. Svaki element vremenske lente moguće je povezati na detaljni prikaz zapisa.

Primjer

Karte koje pričaju priču

Primjer

Kontrola pristupa

INDIGO ima ugrađenu kontrolu pristupa za sve korisnike.

 • upravljanje korisnicima
 • postavljanje pravila pristupa zapisima i dokumentima
 • izgradnja javno dostupnih, institucijskih i osobnih dijelova sustava
 • definiranje uvjeta za tiskanje ili preuzimanje dokumenata ili dijelova dokumenata iz repozitorija

Prikaz zapisa na portalu može sadržavati dijelove koji su dostupni:

 • u otvorenome pristupu (open access),
 • s ograničenog raspona IP adresa,
 • samo registriranim korisnicima,
 • pod određenim ograničenjima (vremenski ili samo za određene korisnike ili grupe).

Višejezičnost

INDIGO administrativni dio i portal dostupni su na više jezika ovisno o potrebama institucije.

 • višejezična obrada građe i prikaz podataka ovisno o odabranom jeziku
 • izrada višejezičnih portala

Uvoz, izvoz i identifikacija zapisa

 • uz implementirane z39.50 i OAI-PMH komunikacijske protokole platforma podupire datotečni uvoz i izvoz podataka raznim formatima (CSV, XML, RDF, JSON, METS/ALTO, UNIMARC/MARC21, MARCXML, ISO2709, EDM, LIDO, PREMIS...)
 • dodjelu i upravljanje trajnim identifikatorima (DOI, NBN, URI)
 • upravljanje razrješavanjem (resolving) putanja do zapisa i dokumenata s trajnim identifikatorima
 • razvoj e-arhiva u skladu s OAIS konceptualnim modelom
 • razmjenu podataka sa sustavima za agregaciju

Kontrola kvalitete

Automatizirajte proces filtriranja fotografija koje nisu zadovoljavajuće kvalitete. Primjeri:

 • kontrola oštrine
 • prepoznavanje šuma (eng. noise), gamme i zamućenja u slici
 • prepoznavanje praznih stranica

Dodjela DOI oznaka i slanje u CrossRef

INDIGO sadrži module za dodjelu DOI oznaka i slanje u sustav CrossRef, uz kontrolu ispravnosti poslanih podataka.

Crossref olakšava pronalaženje rezultata, citiranje, povezivanje, procjenu i ponovnu upotrebu.

QR kodovi

Stvorite QR kodove za zapise uz mogućnost podešavanja izgleda QR koda. Svaki kod u sebi sprema poveznicu na zapis na korisničkom portalu.

Obrada gradiva u realnom vremenu

INDIGO objedinjava mnoštvo modula izgrađenih u web tehnologiji koji omogućavaju registriranim korisnicima online rad i objavu podataka i datoteka u realnom vremenu, bez prekid rada ili ponovno pokretanje sustava.

Nema potrebe za periodičkim osvježavanjem bilo kojeg dijela dostupnog u administracijskim modulima ili na korisničkome portalu. Sinkronizacija sadržaja portala i administracijskoga dijela je automatska i trenutna.

INDIGOCat

Cataloguing made easy!

Razvili smo mobilnu aplikaciju INDIGOCat za automatizirano spremanje podataka u repozitorij.


Add books with a barcode scanner

How to scan barcodes and find books, add image representations (book covers), add location data and send it to the INDIGO repository.


Add books with OCR

How to take photos and extract data from them, add image representations, add location data and send it to the INDIGO repository.


Search for books by barcode numbers or text

Camera not working? Search for books with manual input.


Dodatno uređivanje u INDIGO repozitoriju

Po potrebi doradite podatke kroz INDIGO.

Integracija s postojećim bazama

Analizom zahtjeva i potreba koji su se mijenjali sukladno razvoju novih standarda i tehnologija te svijesti o potrebi učinkovitog upravljanja nedovoljno korištenih i pretraživih digitalnih resursa i baza, definirali smo elemente koji su bili ključni za razvoj sustava INDIGO. Automatizacija i povezivanje poslovnih procesa dodana je vrijednost koju INDIGO unosi u poslovanje.

Planirani poslovni procesi koji će se nakon uvođenja izvršavati na platformi INDIGO ovise o razini integracije koju naručitelje želi postići i dinamike promjena načina rada. Uvoz pojedinačnih zapisa ili cijele baze iz kataloga, redizajn metamodela i semantičko obogaćivanje sastavni su dio uvođenja cjelovitog rješenja za hibridne repozitorije. Cijeli je sustav modularan i može se postupno uvoditi u poslovanje.

Uvođenje platforme

Kako bi sve navedene mogućnosti korisnici sustava mogli upotrijebiti, nužne su određene promjene i prilagodbe kod same institucije koja sustav uvodi. Viši stupanj integracije zahtijeva precizniju i kompleksniju parametrizaciju, a cijena projekta osim korisničkih licenci sadrži dio koji se odnosi na poslove koje je potrebno izvršiti kako bi integracija kompleksnih dijelova u potpunosti bila prilagođena.

Nakon potpisa ugovora ArhivPRO vrši:

 • savjetovanje i pripremu sustava,
 • instalaciju u oblaku,
 • migraciju iz postojećih baza (ako postoji potreba),
 • edukaciju korisnika,
 • hosting, održavanje i sigurnosnu pohranu (backup).

Projekt uvođenja platforme INDIGO za svaku je ustanovu individualan te ovisi o željenom stupnju integracije i parametrizacije servisa koje ustanova želi koristiti kao integralne dijelove poslovanja. S tvrtkom ArhivPRO d.o.o. naručitelj sklapa ugovor o nabavi licenci i time stječe pravo na korištenje sustava.

Kontakt